• UT Enschede, Nederland – AQUAQUICK 2000 is biologisch goed afbreekbaar, wordt volledig afgebroken in de RWZI, levert geen schadelijke reststoffen op bij gebruik als reinigingsmiddel of bij biologische afbraak, geen gezondheidsrisico’s zorgt voor een verhoogde verwijdering van oliën bij bodemverontreiniging.

 • TNO Delft Nederland – AQUAQUICK 2000/SP (1:50 verdund met water) is onschadelijk voor waterorganismen, alle grondstoffen zijn goed afbreekbaar en worden volledig omgezet in een waterig milieu, veroorzaakt geen schadelijke effecten op lange termijn.

 • Inspectie van Gezondheidsbescherming, Nederland – AQUAQUICK 2000 voldoet aan alle in Nederland geldende normen en kan zonder beperkingen worden toegepast in de voedingsmiddelenindustrie.

 • Ministerie van Ddefensie, Nederland – NAQUAQUICK 2000 veroorzaakt geen aantasting of verandering op verflagen of coatings, zeer goede verwijdering van oliën en vetten, maakt goede stabiele emulsie. Natostocknr. 6850 17 106 2499, 6850 17 114 8894 (SP)

 • Waterschap District, Nederland – AQUAQUICK 2000 is door 13 waterschappen beoordeeld , in geval van calamiteiten mag het residu na mechanische verwijdering geloosd worden op het vuilwaterriool.

 • Directoraat-generaal Scheepvaart en Maritieme Zaken, Londen UK (IMO) – AQUAQUICK 2000/SP voldoet aan de normen voor offshore toepassingen voor reinigingsmiddelen, MARPOL Annex II, Tankcleaning (MEPC/CIRC.305/MERC.2/CIRC.8).

 • NS Nederlandse Spoorwegen Utrecht, Nederland – AQUAQUICK 2000 is een universeel toepasbaar reinigingsmiddel dat geschikt is voor het reinigen van metalen en geverfde oppervlakken zonder deze materialen aan te tasten. Tijdens toepassing van dit product zijn geen bijz. veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk.

 • Amerikaans Bureau van Scheepsvaart Londen, UK – AQUAQUICK 2000/SP Typegoedkeuring voor alle toepassingen voor de scheepvaart.

 • Staatstoezicht op de Mijnen Rijswijk, Nederland – AQUAQUICK 2000 is niet verontreinigend noch schadelijk voor het mariene milieu in Staatstoezicht op de zin van Art. 49B Lid 1. van het mijn reglement continentaal plat.

 • TUV Onderzoeksinstituut Hannover, Duitsland – AQUAQUICK 2000 SP voldoet aan alle milieu- en afbreekbaarheidcriteria en is geschikt voor lozing via olie- en vetafscheiders, goedkeuring voor gebruik in de metaalindustrie en garagebedrijven.

 • Dekra milieu Gmbh Stuttgart, Duitsland – AQUAQUICK 2000 SP voldoet aan alle milieu- afbreekbaarheidcriteria in Duitsland. Goedgekeurd voor olie- en vetafscheiders (Ö Norm B-1505), Wassergefährdungsklasse 1, (gelijk aan appelsap) Kennzeichnungsfrei (EG richtlijnen) Geen gevarenaanduiding voor transport vereist.

 • Instituut van hygiëne Gelsenkirchen, Duitsland – AQUAQUICK 2000 Goedkeuring voor Duitsland naar aanleiding van milieutechnisch onderzoek voor reinigingsmiddelen voor oliën, naar richtlijnen van 16-06-1998.

 • Staat Laboratorium voor Materiaalonderzoek Dortmund, Duitsland – AQUAQUICK 2000 voldoet aan de normen van het “ Materialprüfungsamt ” voor het verwijderen van oliën en brandstoffen van wegdekken in Duitsland.

 • Chemisch Laboratorium Webling, Duitsland – AQUAQUICK 2000 heeft geen negatieve invloed op de biologische werking van een waterzuiveringsinstallatie, het product is zeer goed afbreekbar.

 • Maleisië Onderzoek – AQUAQUICK 2000 breekt opgeloste Koolwaterstoffen in afvalwater versneld af, is volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) niet toxisch voor het maritieme milieu en kan geclassificeerd worden als een niet toxisch product.

 • Microbiologische Lab Onderzoeker J. Balfanz Munster, Germany – AQUAQUICK 2000 V-93 product bewerkstelligd verhoogde bacteriëngroei en versnelde afbraak van oliën en brandstoffen in waterbodems en vervuilde grond. Resultaten onderzoek biologische afbraak koolwaterstoffen: 86-96 % na 5 weken.

 • Mechem Technical & Laboratoriumdiensten Pte, Ltd., Singapore -AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor behandeling van olieverontreinigingen op oppervlaktewater. (FIRST SCHEDULE OF THE PREVENTION OF POLLUTION OF THE SEA, 1999)

 • Olie- en Gaslaboratoria, Indonesië – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor behandeling van olieverontreinigingen op oppervlaktewater. (KEPPRES No. 32, 1990)

 • Londen Underground Verenigd Koninkrijk – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor gebruik bij alle reinigingswerkzaamheden voor de Metro organisatie Londen. (Report No. C7638, February 9, 1996)

 • SABA Sealers – AQUAQUICK 2000/SP geen aantasting kitten en wegdek-voegmassa’s voor tankstations, pompeilanden, bedrijfsvloeren etc.

 • Canadian Food Inspection Agency, Ontario, Canada – AQUAQUICK 2000/SP goedkeuring voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie..

 • Icelandic Food Inspection Agency, Ijsland – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor gebruik in de voedingsmiddelenindustrie.

 • Polish Food Inspection Agency, Polen – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor alle toepassingen in Polen.

 • Duitsland Environmental Protection Group, Germany – AQUAQUICK 2000/SP/V93/B40 goedkeuring voor alle toepassingen in Duitsland.

 • Thailand/Malaysia – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor alle toepassingen in Maleisië en Thailand.

 • Peru – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor alle toepassingen in Peru.

 • Egypt – AQUAQUICK 2000 goedkeuring voor alle toepassingen in Egypte. Licentie voor behandeling calamiteiten met olie op zee.