Zeevervuiling

Zeevervuiling heeft een zeer verwoestend effect op water, evenals het functioneren van het maritieme ecosysteem. 

Olievervuilingen in de oceaan worden vaak veroorzaakt door ongelukken waarbij pijpleidingen, opslagfaciliteiten, schepen, tankers, boortorens en raffinaderijen betrokken zijn. Het kan ook veroorzaakt worden door defecten in uitrusting, menselijke nalatigheid en fouten of natuurlijke rampen zoals orkanen.

Olie drijft op de oceaan en het verspreidt zich vaak snel over het wateroppervlak, waarover het een dunne laag vormt beter bekend als een olievlek. 

Wanneer de olie zich blijft verspreiden, wordt deze laag dunner en vormt uiteindelijk een glans. 

Olievervuiling op zee verspreidt zich onder invloed van verschillende factoren, zoals de wind, stroming en golven. Afhankelijk van de situatie, kunnen olievervuilingen op de oceaan extreem gevaarlijk zijn voor maritieme zoogdieren en vogels. Het kan bovendien een negatieve impact hebben op schelpdieren en vissen. 

Olie verwoest de isolerende eigenschap van vacht dragende zoogdieren zoals otters.

Het schaadt ook de waterafstotende eigenschap van de veren van vogels, waardoor ze bloot worden gesteld aan chemicaliën.  

Het impact dat meteen volgt na de verstikkende en giftige olievervuiling is meer dan alleen de besmetting van vissen en andere soorten voedsel; het kan leiden tot massale sterfte van vissen. De ecologische impact op lange termijn kan ook

een stuk erger zijn; olie in de oceaan vergiftigt de zeer gevoelige organische ondergrond aan de kust, waardoor de voedselketen waarvan zeedieren en vissen afhankelijk zijn veranderd wordt, evenals hun reproductiesysteem die hiermee samenhangt. 

Wanneer er sprake is van zeevervuiling, zijn er veel overheidsinstanties en private organisaties die het probleem willen aanpakken. Mensen gebruiken verschillende gereedschappen en methodes voor de zuivering. Het is echter belangrijk om bewust te zijn van het feit dat de methodes die gebruikt worden om de vervuiling op te ruimen

afhankelijk zijn van de eigenschappen van de olie en de omgeving in kwestie. 

Sommigen gebruiken gieken, die als drijvende barrières fungeren voor olie, terwijl anderen skimmers gebruiken. Dit zijn boten die de olie als het ware van het wateroppervlak scheppen. Ook vacuüm trucks worden gebruikt, die de olie van het wateroppervlak of de stranden weg zuigen. Het van de stranden wassen van olie door middel van lage druk of hoge druk spuiten gebeurt ook. De meest effectieve manier om het zee oppervlak te reinigen van olie en het zeeleven te beschermen, is met AQUAQUICK 2000.

Natuurlijk is de reiniging van zeevervuiling een complexe zaak en een gevaarlijke situatie. Daarom is het van belang uzelf te bewapenen met het nieuwste van het nieuwste gereedschap en product, om er zeker van te zijn dat het proces een succes wordt.

AQUAQUICK 2000 is in staat elk probleem omtrent zee lekkage op te lossen. 

Het is veilig, zorgt niet voor gezondheidsproblemen bij levende organismen op zee en beschermt het leven in zee. Het is niet giftig voor veel waterorganismen in het water.