Gemakkelijke en Efficiënte Ontgassingsoplossing

Ontgassing van vloeistoffen is in feite een erg interessante applicatie voor ultrasonische instrumenten. In dit proces verwijdert het ultrasone geluid effectief de kleine gesuspendeerde gasbellen tegelijkertijd met het verminderen van het opgeloste gasniveau tot onder het peil van de natuurlijke balansniveaus.

Ontgassen is erg belangrijk als het gaat om de volgende doeleinden:

 • Het voorbereiden van monsters voordat er metingen op deeltjes niveau wordt gedaan, om zodoende meetfouten te voorkomen.
 • Smeermiddel en olie ontgassen, voor het pompen aan, om zo pompslijtage veroorzaakt door cavitatie te verminderen.
 • Vloeibare voedselproducten ontgassen zoals saus, sappen en wijn om zo de groei van micro-organismen te verminderen en de houdbaarheid te vergroten.
 • Vernissen en polymeren ontgassen, vooraf aan de uitharding en toepassing.

  Er zijn verscheidene strategieën voor het ontgassen van media zoals helium spoelen, gevolgd door filtratie en opwarming en tevens vacuüm ontgassing. Het kan u een effectieve methode bieden voor ontgassing, echter zal het efficiënter zijn als u een uitstekende solvent gebruikt bij het ontgassingsproces. 

  AQUAQUICK 2000 is vrij bekend in de markt door zijn effectiviteit in het zijn van het beste reinigingsmiddel. Bijvoorbeeld, vacuümontgassing wordt gebruikt om met gemak meer dan vijfennegentig procent van het opgeloste gas te elimineren wanneer het medium zich onder significant grote lagen van vacuüm bevindt.

Gedurende de sonificatie van vloeistoffen verspreiden geluidsgolven zich rechtstreeks vanaf de oppervlakte die uitstraalt door een vloeibaar medium. Als gevolg wisselt het af tussen hoge- en lagedruk cycli met specifieke snelheden die afhankelijk zijn van het frequentieniveau.

Ontgassingsproces

Zodra de cyclus in het stadium van lage druk zit, creëren ultrasonische golven kleine vacuümbellen en leegtes in de vloeistof. Hierdoor produceert deze grote hoeveelheid van kleine vacuümbellen een significante kwantiteit aan luchtbeloppervlakte. Tevens zijn deze vacuümbellen perfect en efficiënt gedistribueerd in de vloeistof. Aan de andere kant zien we dat de opgeloste gassen door de lagedruks-vacuümbellen drijven binnen de grotere oppervlakte waarbij het formaat van de vacuümbellen groeit. De geluidsgolven houden de samensmelting en aanraking van aaneenliggende bellen tegen wat leidt tot een versnelde groei van vacuümbellen. De sonificatie van golven draagt ook bij aan het schudden van de vacuümbellen binnen het houdende medium om zodoende omhoog te drijven en de gevangen gassen vrij te laten in de omgevingsatmosfeer. Om het concept van ontgassing beter te begrijpen, zal het volgende kortbondig uitleg verlenen: Past lage tot matige amplitudes toe Gebruikt sonotroden bij groter oppervlaktegebied Geeft een lagedruks-vacuüm onder de oppervlakte van de vloeistof Verhitting van de vloeistof Sluit een holle container in Vermijdt tumultueuze agitatie En omdat AQUAQUICK 2000 een multifunctioneel product is, helpt het bij ontgassing door het proces te versimpelen voor u en betere resultaten te creëren. Door het gebrek aan houdbaarheidsdata kan u op deze toepassing bouwen voor uw procedures.
 • Apply low-to-moderate amplitudes
 • Utilize sonotrodes through bigger surface area
 • Give a low-pressure vacuum beyond the surface of the liquid
 • Heating of the liquid
 • Include shallow container
 • Avoid tumultuous agitation

And since AQUAQUICK 2000 is a multipurpose product, it can help you in degassing so that the process will be simplified for you and create better results. With no shelf life, you can count on this application when you use it in your procedures.