Kustlijnvervuiling

Maritieme en zoetwater kustgebieden zijn essentiële ecologische en publieke gebieden. 

Hun schoonheid, zuiverheid en de overleving van veel organismen in deze omgeving, kunnen echter bedreigd worden door fouten en ongelukken die met olieproductie, -transport en -bevoorrading gemoeid gaan.

Soms lekt de olie direct vanuit de voertuigen in verschillende waterwegen.

Zulke ongelukken hebben effect op zowel het ecosysteem van zoetwatergebieden als oceanen. 

Op het moment dat olie de kustlijn bereikt, moet men behoorlijk wat moeite doen om de aangetaste omgeving te reinigen. Daarom is het van belang dat er goed ingestudeerde en duidelijke regelingen zijn in deze onvoorziene plannen met betrekking tot reiniging. 

Meestal begint olie lekkage op het land en bereikt het de kustlijn gebieden. Indien mogelijk, begint de controle en schoonmaak van de lekkage direct. Als de kustlijn vervuiling onder controle kan worden gehouden, is er een kleinere kans dat de olie gevoelige maritieme en zoetwater leefgebieden kan bereiken.

Als de olie echter de kustlijn bereikt, moeten beslissingen over de reiniging direct worden genomen. Dergelijke beslissingen zijn gebaseerd op verschillende factoren, waaronder: 

Type of eigenschappen van de olie

De stroming van water en geologie van de kustlijn

Gevoeligheid en type biologische gemeenschappen die waarschijnlijk worden aangetast

Er zijn meerdere fysieke methodes en natuurlijke processen die gebruikt kunnen worden bij de verwijdering en de controle van de olie bij kustlijnen.  

Meestal worden fysieke methodes gebruikt om de 'natuurlijk voorkomende processen te vergroten'. 

De natuurlijke processen die tot de verwijdering van olie van de kustlijnen leiden, omvatten onder andere oxidatie, biodegradatie en verdamping. De fysieke methodes omvatten het gebruik van gereedschappen en uitrusting om zo de olie op fysieke wijze van de kustlijnen te verwijderen. 

Reinigen van kustlijnvervuiling

De meest effectieve manier om kustlijnvervuilingen te reinigen en tegelijkertijd het milieu te beschermen, is met AQUAQUICK 2000.

AQUAQUICK 2000 helpt kustlijnvervuiling in het milieu biologisch af te breken. 

Met dit product kunt u er zeker van zijn dat organismen in dat gebied veilig en beschermd blijven. Kustlijnvervuiling is gevaarlijk, maar AQUAQUICK zorgt ervoor dat het leefgebied leefbaar blijft. 

Natuurlijk kan de reiniging van lekkages bij de kustlijn, waarbij vegetatie en dieren in het water ook te pas komen, een erg uitdagende en ontmoedigende taak zijn.

Het gebruik van het meest effectieve, maar toch potentieel het veiligste en minst schadelijke reinigingsgereedschap zorgt ervoor dat het natuurlijke systeem bij de kustlijn, evenals de recreatieve voordelen die ze bieden beschermd en behouden blijven voor de toekomstige generaties.