Reinigingsmethoden AQUAQUICK producten

aq2000

Naast het gebruik van AQUAQUICK producten hebben temperatuur, inwerktijd en mechanische werking een belangrijke invloed op het reinigingsrendement en verdunningen met water. Om een reiniging optimaal en effectief te kunnen uitvoeren zijn er dus vier factoren bepalend voor het gewenste eindresultaat.  Door deze factoren per situatie op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te optimaliseren, zal het vereiste resultaat worden verkregen. Volgens de natuurkundige Sinner zijn er vier factoren bepalend voor het reinigingsresultaat:

Chemie,  mechanische werking,  tijd  en  temperatuur:

 • Chemie:  De dosering van Aquaquick is mede bepalend voor het reinigingsresultaat. In de gebruiksaanwijzing en bijbehorende documentatie worden adviesdoseringen  vermeld.  Indien hiervan teveel wordt afgeweken kan door bijv. een te lage dosering een onvoldoende resultaat worden verkregen en bij een te hoge concentratie zal er    overmatige schuimvorming optreden dat in de praktijk vaak ongewenst is. Bij overdosering zal het reinigingsresultaat niet evenredig beter of sneller behaald worden en zal het meer moeite en extra water kosten om de restanten weg te spoelen. 
 • Tijd:  Uit de praktijk blijkt dat een langere inwerktijd slechts noodzakelijk is voor het    verwijderen van oude ingetrokken vervuilingen bijv. op vloeren, betrating e.d. Mechanische
 • actie:  De inzet van mechanische actie en extra kracht zoals hoge druk of borstelwerking  heeft een zeer gunstige werking op het reinigingsresultaat maar ook op de toegepaste    verdunning. 
 • Temperatuur: Bij gebruik van een hogere watertemperatuur bijv. boven 60° C. kan het doseringsadvies in de meeste gevallen verdubbeld worden. De combinatie van mechanische actie en een hogere watertemperatuur is de meest ideale, in deze situatie kan de standaard verdunningstabel met 3 tot 10 maal vermenigvuldigd worden. 
 • Voorbeeld: Temperatuur Koud >60° C. > 100° C. Handmatig 1:40/50  1:70/80  1:100 Mechanische actie 1:75/100  1:150/300  1:300/600

GEBRUIKSAANWIJZING AQUAQUICK 2000

VERDUNNING MET WATER temp. water verdunning

 • Als algemeen reinigingsmiddel koud 1 :   40-50 > 60° C. 1 :   70-100
 • Direct in hogedrukreiniger koud 1 : 100-200 > 70° C. 1 : 250-500
 • In borstelmachines koud 1 : 100-300
 • Tankcleaning koud 1 :   50-300
 • Tankcleaning > 70° C. 1 : 200-800
 • Ontvettingsbaden met agitatie koud 1 :   40-50
 • Ontvettingsbaden > 60° C. 1 : 100-300
 • Wasmachines voor metalen > 60° C. 1 : 300-600

GEBRUIKSAANWIJZING AQUAQUICK 2000 SP

VERDUNNING MET WATER temp. water verdunning

 • Als algemeen reinigingsmiddel koud 1 :   40-50 > 60° C. 1 :   70-100
 • Direct in hogedrukreiniger koud 1 : 100-200 > 70° C. 1 : 250-500
 • In borstelmachines koud 1 : 100-300
 • Tankcleaning koud 1 :   50-300
 • Tankcleaning > 70° C. 1 : 200-800
 • Ontvettingsbaden met agitatie koud 1 :   40-50
 • Ontvettingsbaden > 60° C. 1 : 100-300
 • Wasmachines voor metalen > 60° C. 1 : 300-600

 

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.