Tips voor gebruik van AQUAQUICK 2000 in de praktijk

Tips voor gebruik in de praktijk

Onze producten zijn ontwikkeld voor ongevallen, calamiteiten en reinigingswerkzaamheden waar men geen betere of andere keus heeft. In de diverse verklaringen van zuiveringsschappen hebben de aanbevelingen de volgende strekking:

  • Na mechanische verwijdering mogen restanten van oliën, vetten en brandstoffen verwijderd worden met AQUAQUICK en geloosd worden op het vuilwaterriool.
  • De opgeloste koolwaterstoffen mogen niet met “zwarte lijst” stoffen verontreinigd zijn
  • Bovengenoemde restanten mogen niet op oppervlaktewater geloosd worden (RWS NL)

In de praktijk zijn er vele gevallen waarbij mechanische verwijdering slechts beperkt mogelijk is en AQUAQUICK (zeker voor kleinere situaties) direct wordt ingezet. Voorbeelden hiervan zijn slecht bereikbare plaatsen (berm, waterkade, tussen riet) en lange oliesporen op wegen.

Absorptie en Mechanische methoden

Het directe voordeel ten opzichte van absorptiemiddelen en mechanische verwijdering zijn legio: Bij slecht weer met veel regen en/of wind zijn vooral de langere sporen met de absorptiemiddelen niet te behandelen, het achteraf afvoeren en opnemen hiervan is niet doen en veel te bewerkelijk In deze gevallen is mechanische verwijdering zoals het opzuigen van de verontreiniging onmogelijk. Verder heeft men bij beide methodes een enorme portie chemisch afval af te voeren hetgeen onnodig veel kosten met zich mee brengt. Het behandelen van deze langere oliesporen met een normaal reinigingsmiddel is geen optie omdat alle andere producten buiten AQUAQUICK snelscheidend zijn (gewone emulgatoren) en de vervuiling dus na enkele minuten op een andere plaats in het milieu terechtkomt. Bij gebruik van AQUAQUICK 2000 heeft men een direct ontvettend resultaat waarmee de situatie meteen is gestabiliseerd (geen slipgevaar voor de weggebruikers) maar in tweede instantie ook zorgt voor een volledige afbraak van het residu in het milieu- of rioolsysteem, kortom een volledig verantwoorde en kostenbesparende oplossing.  Ook in de industriële toepassingen zijn er belangrijke kostenbesparende argumenten t.o.v. absorptie producten, deze altijd als chemisch afval worden afgevoerd.

Met 1 liter AQUAQUICK 2000 of SP kan 10 tot 15 liter olie opgelost worden.  Bij werkzaamheden op wegdek of vloeren komt dit neer op 0,25 tot 0,5 liter gebruiksklaar product per M2.

Gebruik in de industrie

Bij gebruik in beheerste systemen zoals ontvettingsbaden, spoelsystemen en Boopiecleaners kunnen na een periode van rust (bijv. na het weekend) de opgedreven olierestanten worden verwijderd en na een eventuele toevoeging van wat extra product aan de inhoud van het bad de standtijd aanzienlijk verlengt worden (3 tot 5 x).  Als uiteindelijk het gebruikte reservoir/bad verzadigd is kan na een laatste skimmer behandeling het afvalwater op het vuilwaterriool geloosd worden. (Norm NL: 200 mg KWS/Ltr) Ook in deze toepassing worden extra kosten bespaard op de afvoer van chemisch afval.

AQUAQUICK producten kunnen in alle reinigingssystemen worden toegepast en ondervinden geen hinder van hoge druk en hoge temperaturen.

Verdunnen

Bij het verdunnen van het concentraat in de gewenste verhouding is het verstandig altijd eerst de juiste hoeveelheid water af te vullen alvorens AQUAQUICK toe te voegen om eventuele overmatige schuim-vorming te voorkomen. In alle AQUAQUICK 2000 producten is een standaard schuimremmer ingebouwd. Deze schuimremmer laat gevormd schuim sneller afzakken maar kan een eerste schuimopbouw bij gebruik van bijv. hoge druk niet geheel voorkomen. Een nauwkeurige opvolging van onze verdunningstabel op de gebruiksaanwijzing is juist bij gebruik van hoge druk en veel mechanische kracht van groot belang om schuimvorming te beperken.

Vetten met een smeltpunt

Voor het verwijderen van vetten met een smeltpunt zoals frituurvet, boter, paraffine e.d. moet altijd met een watertemperatuur gewerkt worden die boven het smeltpunt van de vervuiling ligt. De vervuiling wordt met behulp van de watertemperatuur vloeibaar gemaakt en eenmaal opgelost in AQUAQUICK zal het voor lange tijd in oplossing blijven en vervolgens na lozing afgebroken worden.

Vorstvrij opslaan

AQUAQUICK producten moeten vorstvrij worden opgeslagen. Door bevriezing (< -3°C.) kunnen bepaalde componenten van het product worden afgescheiden (kristallisatie) die in achteraf niet meer geheel mengbaar zijn tot een homogene massa, met als gevolg dat de AQUAQUICK producten een deel van de reinigingskracht (10-25 %) en speciale eigenschappen kunnen verliezen.

Houdbaarheid

AQUAQUICK producten zijn in geconcentreerde vorm nagenoeg onbeperkt houdbaar, mits vorstvrij opgeslagen in de originele gesloten verpakkingen. Tevens heeft het de voorkeur de producten niet voor langere tijd in de directe zon op te slaan. Indien AQUAQUICK producten voorverdund worden opgeslagen zal de houdbaarheid aanzienlijk korter worden.  Door de toevoeging van water en geopende verpakkingen kan er op termijn een biologische werking optreden die de reinigingskracht geleidelijk doet afnemen. Onze geadviseerde houdbaarheid voor verdunde versies is maximaal 3-4 maanden. (vooral bij hogere omgevingstemperaturen)

Mengen met andere producten

Het mengen van AQUAQUICK 2000 met andere reinigingsmiddelen is niet aan te bevelen.  Vele reinigingsmiddelen hebben een vrij hoge (Alkalisch) of juist een zeer lage (Zuur) Ph waarde die een reactie aan zullen gaan met onze producten die een redelijk neutraal karakter hebben. Door het uitreageren van producten met verschillende Ph waarden gaat een deel van de reinigings- kracht verloren. In bepaalde gevallen kunnen er zelfs emissies plaatsvinden van gevaarlijke chemische reactiestoffen.

Kalkaanslag

AQUAQUICK 2000 voorkomt bij regelmatig gebruik kalkaanslag in leidingen en reinigingssystemen omdat dit product een deel Citroenzuur bevat.  Voor het specifiek verwijderen van oude kalkaanslag op bijv. sanitair zal een sterk zure reiniger (Ph < 2.5) gebruikt moeten worden. AQUAQUICK 2000 onthard bij gebruik als het ware het leidingwater waarbij de Calcium en Magnesium- ionen in oplossing worden gehouden en de hinderlijke afzetting van Kalk (Kalkzeep) dus niet plaatsvindt.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.