Werking van de AQUAQUICK producten

AQUAQUICK producten zijn ontwikkeld door specifiek te letten op biologische- en fysische processen en bioaccumulatie (ophoping van lichaamsvreemde stoffen in een organisme) in de natuur. Er zijn heel bewust 2 hoofdproducten ontwikkeld waarin diverse toevoegingen en aanpassingen mogelijk zijn:

  •  AQUAQUICK 2000 Biologische reiniger: Versnelde afbraak koolwaterstoffen in milieu- en rioolsystemen.
  • AQUAQUICK 2000 SP Snelscheidende reiniger: Multifunctionele reiniger geschikt voor lozing via oliescheidingssystemen en vetvangers.

Beide producten hebben de volgende basiseigenschappen:

  • volledig en snel biologisch afbreekbaar
  • geen aantasting materialen zoals:  metalen, kunststoffen, coatings, afdichtingen, textiel etc.
  • onschadelijk in gebruik voor huid en ogen (dermatologisch getest)
  • geschikt voor alle reinigingssystemen  (Max. watertemperatuur 140 °C.)
  • onbeperkte houdbaarheid (originele gesloten verpakking)
  • energie en kostenbesparend

Biologische reiniger/ontvetter met een lange emulsiestabiliteit die in staat is de cohesie (aantrekkings-kracht) tussen koolwaterstofmoleculen te verbreken.  Dit product maakt een dispersie ofwel een micro-emulsie van alle dierlijke-, plantaardige-, minerale-, en synthetische oliën, vetten en brandstoffen. Tevens bevat het product een mix van speciale voedingsstoffen die ervoor zorgt dat micro-organismen  en bacteriën in milieu- en rioolsystemen explosief gaan groeien en het gehele residu van opgeloste koolwaterstoffen versneld afbreken en omzetten in onschadelijke stoffen.

AQUAQUICK 2000:

AQUAQUICK 2000 versnelt het natuurlijk afbraakproces van koolwaterstoffen.  Dit proces berust op oxidatie (verbindingen met zuurstof) en is een aëroob proces.  De koolstof (C) en waterstof (H) verbinden zich aan zuurstof (O2) en worden omgezet in kooldioxide (CO2) en water (H2O). Het enige dat na dit proces overblijft is een onschadelijke biomassa : (bacteriën die na de afbraak bij gebrek aan voeding zijn afgestorven). De afbraaksnelheid van het residu is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. De factoren die voor de snelheid van de afbraak van belang zijn: Vochtigheidsgraad (> 18 %), Temperatuur (5-37°C.), Beschikbaarheid van Zuurstof en beschikbare voedingsstoffen. Natuurlijk is ook de concentratie en soort verontreiniging van belang voor de snelheid van afbraak.

Aquaquick 2000 SP:

Multifunctionele reiniger/ontvetter  met een korte emulsiestabiliteit (Fast Splitting) die in staat is op milieuvriendelijke wijze nagenoeg alle verontreinigingen op te lossen en te verwijderen. Door het snelscheidende karakter is het product uitermate geschikt voor toepassingen waarbij het afval- water via olieafscheiders en vetvangers afgevoerd word op het vuilwaterriool. (Önorm B 5105,  < 80) Dankzij de speciale mix van Oppervlakte actieve stoffen, Citroenzuur en Minerale Zouten is het mogelijk naast vuilstoffen ook grotendeels kleurstoffen te verwijderen waardoor het schoonmaken met AQUAQUICK 2000 SP ook meestal het juiste cosmetische effect heeft. Tevens heeft het product een licht desinfecterende werking dat voor bepaalde toepassingen in de voedingsmiddelen industrie van belang kan zijn.

 

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.