Milieuvriendelijke reinigingsmiddelen

AQUAQUICK EUROPE is de nummer 1 expert van Nederland als het op milieuvriendelijke reinigingsmiddelen aankomt.
Wij leveren uitsluitent producten van onze eigen productie om zo de kwaliteit van onze milieuvriendelijke reinigingsmiddelen te waarborgen.
De producten die wij bieden zijn AQUAQUICK 2000, AQUAQUICK 2000 SP, &  AQUAQUICK 2000 MPC. Drie verschillende milieuvriendelijke reinigingsmiddelen die van toepassing zijn om u van een complete schoonmaak te voorzien. Onze producten worden sinds 1988 wereldwijd geleverd en hebben zichzelf keer op keer bewezen als top producten. Zo beschikken onze milieuvriendelijke reinigingsmiddelen over meer dan 40 wereldwijde goedkeuringen & certificaten die aantonen dat de werking van onze producten volledig biologisch afbreekbaar zijn. Naast het leveren van milieuvriendelijke reinigingsmiddelen leveren wij ook deskundig advies in de schoonmaak sector. Zo kunnen wij complete oplossingen voorzien voor al uw schoonmaak problemen. Uiteraard werken wij volgens de normen en waarden van een milieuvriendelijk beleid en bieden wij een complete oplossing voor elk probleem.

Wat maakt onze milieuvriendelijke reinigingsmiddelen de beste oplossing voor uw probleem?

de producten van AQUAQUICK beschikken over diverse unieke voordelen met veel potentie voor uw bedrijf.

Diverse goedkeuringen van onze milieuvriendelijke reinigingsmiddelen

AQUAQUICK 2000 is biologisch goed afbreekbaar, wordt volledig afgebroken in de RWZI, levert geen schadelijke reststoffen op bij gebruik als reinigingsmiddel of bij biologische afbraak, geen gezondheidsrisico’s zorgt voor een verhoogde verwijdering van oliën bij bodemverontreiniging.

UT Twente

AQUAQUICK 2000/SP (1:50 verdund met water) is onschadelijk voor waterorganismen, alle grondstoffen zijn goed afbreekbaar en worden volledig omgezet in een waterig milieu, veroorzaakt geen schadelijke effecten op lange termijn.

TNO DELFT

AQUAQUICK 2000 SP is dermatologisch getest en in gebruiksklare vorm onschadelijk bevonden voor huid en ogen.

TNO ZEIST

AQUAQUICK 2000 is een universeel toepasbaar reinigingsmiddel dat geschikt is voor het reinigen van metalen en geverfde oppervlakken zonder deze materialen aan te tasten. Tijdens toepassing van dit product zijn geen bijz. veiligheidsvoorzieningen noodzakelijk.

NS UTRECHT

Tips voor gebruik van AQUAQUICK 2000 in de praktijk

Tips voor gebruik in de praktijk

Onze producten zijn ontwikkeld voor ongevallen, calamiteiten en reinigingswerkzaamheden waar men geen betere of andere keus heeft. In de diverse verklaringen van zuiveringsschappen hebben de aanbevelingen de volgende strekking:

 • Na mechanische verwijdering mogen restanten van oliën, vetten en brandstoffen verwijderd worden met AQUAQUICK en geloosd worden op het vuilwaterriool.
 • De opgeloste koolwaterstoffen mogen niet met “zwarte lijst” stoffen verontreinigd zijn
 • Bovengenoemde restanten mogen niet op oppervlaktewater geloosd worden (RWS NL)

In de praktijk zijn er vele gevallen waarbij mechanische verwijdering slechts beperkt mogelijk is en AQUAQUICK (zeker voor kleinere situaties) direct wordt ingezet. Voorbeelden hiervan zijn slecht bereikbare plaatsen (berm, waterkade, tussen riet) en lange oliesporen op wegen.

Absorptie en Mechanische methoden

Het directe voordeel ten opzichte van absorptiemiddelen en mechanische verwijdering zijn legio: Bij slecht weer met veel regen en/of wind zijn vooral de langere sporen met de absorptiemiddelen niet te behandelen, het achteraf afvoeren en opnemen hiervan is niet doen en veel te bewerkelijk In deze gevallen is mechanische verwijdering zoals het opzuigen van de verontreiniging onmogelijk. Verder heeft men bij beide methodes een enorme portie chemisch afval af te voeren hetgeen onnodig veel kosten met zich mee brengt. Het behandelen van deze langere oliesporen met een normaal reinigingsmiddel is geen optie omdat alle andere producten buiten AQUAQUICK snelscheidend zijn (gewone emulgatoren) en de vervuiling dus na enkele minuten op een andere plaats in het milieu terechtkomt. Bij gebruik van AQUAQUICK 2000 heeft men een direct ontvettend resultaat waarmee de situatie meteen is gestabiliseerd (geen slipgevaar voor de weggebruikers) maar in tweede instantie ook zorgt voor een volledige afbraak van het residu in het milieu- of rioolsysteem, kortom een volledig verantwoorde en kostenbesparende oplossing.  Ook in de industriële toepassingen zijn er belangrijke kostenbesparende argumenten t.o.v. absorptie producten, deze altijd als chemisch afval worden afgevoerd.

Met 1 liter AQUAQUICK 2000 of SP kan 10 tot 15 liter olie opgelost worden.  Bij werkzaamheden op wegdek of vloeren komt dit neer op 0,25 tot 0,5 liter gebruiksklaar product per M2.

Gebruik in de industrie

Bij gebruik in beheerste systemen zoals ontvettingsbaden, spoelsystemen en Boopiecleaners kunnen na een periode van rust (bijv. na het weekend) de opgedreven olierestanten worden verwijderd en na een eventuele toevoeging van wat extra product aan de inhoud van het bad de standtijd aanzienlijk verlengt worden (3 tot 5 x).  Als uiteindelijk het gebruikte reservoir/bad verzadigd is kan na een laatste skimmer behandeling het afvalwater op het vuilwaterriool geloosd worden. (Norm NL: 200 mg KWS/Ltr) Ook in deze toepassing worden extra kosten bespaard op de afvoer van chemisch afval.

AQUAQUICK producten kunnen in alle reinigingssystemen worden toegepast en ondervinden geen hinder van hoge druk en hoge temperaturen.

Verdunnen

Bij het verdunnen van het concentraat in de gewenste verhouding is het verstandig altijd eerst de juiste hoeveelheid water af te vullen alvorens AQUAQUICK toe te voegen om eventuele overmatige schuim-vorming te voorkomen. In alle AQUAQUICK 2000 producten is een standaard schuimremmer ingebouwd. Deze schuimremmer laat gevormd schuim sneller afzakken maar kan een eerste schuimopbouw bij gebruik van bijv. hoge druk niet geheel voorkomen. Een nauwkeurige opvolging van onze verdunningstabel op de gebruiksaanwijzing is juist bij gebruik van hoge druk en veel mechanische kracht van groot belang om schuimvorming te beperken.

Vetten met een smeltpunt

Voor het verwijderen van vetten met een smeltpunt zoals frituurvet, boter, paraffine e.d. moet altijd met een watertemperatuur gewerkt worden die boven het smeltpunt van de vervuiling ligt. De vervuiling wordt met behulp van de watertemperatuur vloeibaar gemaakt en eenmaal opgelost in AQUAQUICK zal het voor lange tijd in oplossing blijven en vervolgens na lozing afgebroken worden.

Vorstvrij opslaan

AQUAQUICK producten moeten vorstvrij worden opgeslagen. Door bevriezing (< -3°C.) kunnen bepaalde componenten van het product worden afgescheiden (kristallisatie) die in achteraf niet meer geheel mengbaar zijn tot een homogene massa, met als gevolg dat de AQUAQUICK producten een deel van de reinigingskracht (10-25 %) en speciale eigenschappen kunnen verliezen.

Houdbaarheid

AQUAQUICK producten zijn in geconcentreerde vorm nagenoeg onbeperkt houdbaar, mits vorstvrij opgeslagen in de originele gesloten verpakkingen. Tevens heeft het de voorkeur de producten niet voor langere tijd in de directe zon op te slaan. Indien AQUAQUICK producten voorverdund worden opgeslagen zal de houdbaarheid aanzienlijk korter worden.  Door de toevoeging van water en geopende verpakkingen kan er op termijn een biologische werking optreden die de reinigingskracht geleidelijk doet afnemen. Onze geadviseerde houdbaarheid voor verdunde versies is maximaal 3-4 maanden. (vooral bij hogere omgevingstemperaturen)

Mengen met andere producten

Het mengen van AQUAQUICK 2000 met andere reinigingsmiddelen is niet aan te bevelen.  Vele reinigingsmiddelen hebben een vrij hoge (Alkalisch) of juist een zeer lage (Zuur) Ph waarde die een reactie aan zullen gaan met onze producten die een redelijk neutraal karakter hebben. Door het uitreageren van producten met verschillende Ph waarden gaat een deel van de reinigings- kracht verloren. In bepaalde gevallen kunnen er zelfs emissies plaatsvinden van gevaarlijke chemische reactiestoffen.

Kalkaanslag

AQUAQUICK 2000 voorkomt bij regelmatig gebruik kalkaanslag in leidingen en reinigingssystemen omdat dit product een deel Citroenzuur bevat.  Voor het specifiek verwijderen van oude kalkaanslag op bijv. sanitair zal een sterk zure reiniger (Ph < 2.5) gebruikt moeten worden. AQUAQUICK 2000 onthard bij gebruik als het ware het leidingwater waarbij de Calcium en Magnesium- ionen in oplossing worden gehouden en de hinderlijke afzetting van Kalk (Kalkzeep) dus niet plaatsvindt.

Reinigingsmethoden AQUAQUICK producten

aq2000

Naast het gebruik van AQUAQUICK producten hebben temperatuur, inwerktijd en mechanische werking een belangrijke invloed op het reinigingsrendement en verdunningen met water. Om een reiniging optimaal en effectief te kunnen uitvoeren zijn er dus vier factoren bepalend voor het gewenste eindresultaat.  Door deze factoren per situatie op elkaar af te stemmen en daar waar mogelijk te optimaliseren, zal het vereiste resultaat worden verkregen. Volgens de natuurkundige Sinner zijn er vier factoren bepalend voor het reinigingsresultaat:

Chemie,  mechanische werking,  tijd  en  temperatuur:

 • Chemie:  De dosering van Aquaquick is mede bepalend voor het reinigingsresultaat. In de gebruiksaanwijzing en bijbehorende documentatie worden adviesdoseringen  vermeld.  Indien hiervan teveel wordt afgeweken kan door bijv. een te lage dosering een onvoldoende resultaat worden verkregen en bij een te hoge concentratie zal er    overmatige schuimvorming optreden dat in de praktijk vaak ongewenst is. Bij overdosering zal het reinigingsresultaat niet evenredig beter of sneller behaald worden en zal het meer moeite en extra water kosten om de restanten weg te spoelen. 
 • Tijd:  Uit de praktijk blijkt dat een langere inwerktijd slechts noodzakelijk is voor het    verwijderen van oude ingetrokken vervuilingen bijv. op vloeren, betrating e.d. Mechanische
 • actie:  De inzet van mechanische actie en extra kracht zoals hoge druk of borstelwerking  heeft een zeer gunstige werking op het reinigingsresultaat maar ook op de toegepaste    verdunning. 
 • Temperatuur: Bij gebruik van een hogere watertemperatuur bijv. boven 60° C. kan het doseringsadvies in de meeste gevallen verdubbeld worden. De combinatie van mechanische actie en een hogere watertemperatuur is de meest ideale, in deze situatie kan de standaard verdunningstabel met 3 tot 10 maal vermenigvuldigd worden. 
 • Voorbeeld: Temperatuur Koud >60° C. > 100° C. Handmatig 1:40/50  1:70/80  1:100 Mechanische actie 1:75/100  1:150/300  1:300/600

GEBRUIKSAANWIJZING AQUAQUICK 2000

VERDUNNING MET WATER temp. water verdunning

 • Als algemeen reinigingsmiddel koud 1 :   40-50 > 60° C. 1 :   70-100
 • Direct in hogedrukreiniger koud 1 : 100-200 > 70° C. 1 : 250-500
 • In borstelmachines koud 1 : 100-300
 • Tankcleaning koud 1 :   50-300
 • Tankcleaning > 70° C. 1 : 200-800
 • Ontvettingsbaden met agitatie koud 1 :   40-50
 • Ontvettingsbaden > 60° C. 1 : 100-300
 • Wasmachines voor metalen > 60° C. 1 : 300-600

GEBRUIKSAANWIJZING AQUAQUICK 2000 SP

VERDUNNING MET WATER temp. water verdunning

 • Als algemeen reinigingsmiddel koud 1 :   40-50 > 60° C. 1 :   70-100
 • Direct in hogedrukreiniger koud 1 : 100-200 > 70° C. 1 : 250-500
 • In borstelmachines koud 1 : 100-300
 • Tankcleaning koud 1 :   50-300
 • Tankcleaning > 70° C. 1 : 200-800
 • Ontvettingsbaden met agitatie koud 1 :   40-50
 • Ontvettingsbaden > 60° C. 1 : 100-300
 • Wasmachines voor metalen > 60° C. 1 : 300-600

 

Werking van de AQUAQUICK producten

AQUAQUICK producten zijn ontwikkeld door specifiek te letten op biologische- en fysische processen en bioaccumulatie (ophoping van lichaamsvreemde stoffen in een organisme) in de natuur. Er zijn heel bewust 2 hoofdproducten ontwikkeld waarin diverse toevoegingen en aanpassingen mogelijk zijn:

 •  AQUAQUICK 2000 Biologische reiniger: Versnelde afbraak koolwaterstoffen in milieu- en rioolsystemen.
 • AQUAQUICK 2000 SP Snelscheidende reiniger: Multifunctionele reiniger geschikt voor lozing via oliescheidingssystemen en vetvangers.

Beide producten hebben de volgende basiseigenschappen:

 • volledig en snel biologisch afbreekbaar
 • geen aantasting materialen zoals:  metalen, kunststoffen, coatings, afdichtingen, textiel etc.
 • onschadelijk in gebruik voor huid en ogen (dermatologisch getest)
 • geschikt voor alle reinigingssystemen  (Max. watertemperatuur 140 °C.)
 • onbeperkte houdbaarheid (originele gesloten verpakking)
 • energie en kostenbesparend

Biologische reiniger/ontvetter met een lange emulsiestabiliteit die in staat is de cohesie (aantrekkings-kracht) tussen koolwaterstofmoleculen te verbreken.  Dit product maakt een dispersie ofwel een micro-emulsie van alle dierlijke-, plantaardige-, minerale-, en synthetische oliën, vetten en brandstoffen. Tevens bevat het product een mix van speciale voedingsstoffen die ervoor zorgt dat micro-organismen  en bacteriën in milieu- en rioolsystemen explosief gaan groeien en het gehele residu van opgeloste koolwaterstoffen versneld afbreken en omzetten in onschadelijke stoffen.

AQUAQUICK 2000:

AQUAQUICK 2000 versnelt het natuurlijk afbraakproces van koolwaterstoffen.  Dit proces berust op oxidatie (verbindingen met zuurstof) en is een aëroob proces.  De koolstof (C) en waterstof (H) verbinden zich aan zuurstof (O2) en worden omgezet in kooldioxide (CO2) en water (H2O). Het enige dat na dit proces overblijft is een onschadelijke biomassa : (bacteriën die na de afbraak bij gebrek aan voeding zijn afgestorven). De afbraaksnelheid van het residu is afhankelijk van de omstandigheden ter plaatse. De factoren die voor de snelheid van de afbraak van belang zijn: Vochtigheidsgraad (> 18 %), Temperatuur (5-37°C.), Beschikbaarheid van Zuurstof en beschikbare voedingsstoffen. Natuurlijk is ook de concentratie en soort verontreiniging van belang voor de snelheid van afbraak.

Aquaquick 2000 SP:

Multifunctionele reiniger/ontvetter  met een korte emulsiestabiliteit (Fast Splitting) die in staat is op milieuvriendelijke wijze nagenoeg alle verontreinigingen op te lossen en te verwijderen. Door het snelscheidende karakter is het product uitermate geschikt voor toepassingen waarbij het afval- water via olieafscheiders en vetvangers afgevoerd word op het vuilwaterriool. (Önorm B 5105,  < 80) Dankzij de speciale mix van Oppervlakte actieve stoffen, Citroenzuur en Minerale Zouten is het mogelijk naast vuilstoffen ook grotendeels kleurstoffen te verwijderen waardoor het schoonmaken met AQUAQUICK 2000 SP ook meestal het juiste cosmetische effect heeft. Tevens heeft het product een licht desinfecterende werking dat voor bepaalde toepassingen in de voedingsmiddelen industrie van belang kan zijn.

 

Chemie & Detergenten

Er zijn talloze reinigings- en ontvettingsproducten op de markt die in de volksmond Chemie worden genoemd.  (deze term is ontstaan in Duitsland). Vrijwel alle reinigingsmiddelen bevatten oppervlakteactieve stoffen. Deze stoffen ook wel detergenten genoemd verlagen de oppervlaktespanning van het water. De reinigende werking van deze producten berust op de polaire en apolaire werking van stoffen. Water is een dipool en kan een tamelijk vaste verbinding maken met andere stoffen, dit wordt hydratie genoemd.  De moleculen van al deze detergenten zijn zo opgebouwd dat ze een kort stukje bevatten dat wateroplosbaar is (hydrofiel), en een lange staart die slecht wateroplosbaar is (hydrofoob), maar juist weer goed oplosbaar in olieachtige substanties.  Het hydrofobe deel heeft de neiging op te lossen of zich te verbinden met hydrofobe vuildeeltjes zoals oliën, vetten, was, oplosmiddelen en sommige kunststoffen.  Het hydrofiele gedeelte wordt intussen omgeven door waterdeeltjes waardoor een brug ontstaat tussen vuil en water en waardoor het gebonden vuil door het reinigingsmiddel kan worden verwijderd. We spreken van een kortstondige grove emulsie, waarbij de vervuiling binnen afzienbare tijd, (meestal minder dan 5 minuten) weer afgescheiden word van het water.

Het probleem is slechts verplaatst maar niet opgelost !!

De meeste reinigingsmiddelen zijn samengesteld op basis van sterk alkalische grondstoffen zoals:

Natronloog (Caustic soda), Natiumhydroxide, Natriumcarbonaat, Natriummetasilicaat etc.

Deze stoffen worden gemengd met water en oppervlakteactieve stoffen die we kunnen splitsen in vier groepen n.l.:

Anionogene:    Alcoholsulfaten, Alkylbenzeensulfonaten, Alkaansulfonaten, Alcoholethersulfonaten. (Anionics)

Kationogene:    Alkylamoniumverbindingen (Quats), imidazolinederivaten. (Cationics)

Non Ionogene:    Alkylfenolethoxylaten, alcoholethoxylaten, Nonylfenolethoxylaten. (Nonionics)

Amfotere:    Betaïnes, Sulfobetaïnes, Amineoxiden. (Amphoterics)

Het eindproduct (reinigingsmiddel) heeft in de meeste gevallen een hoge Ph waarde (10-14) en is altijd snelscheidend.

Anionogene stoffen  worden het meest gebruikt, het hydrofiele deel krijgt daarbij een negatieve lading t.o.v. het hydrofobe deel (positieve lading). Tot deze groep van stoffen behoort ook (vetzure) zeep.

Kationogene stoffen  hebben juist een omgekeerde ladingsverdeling.  Hier is het hydrofiele deel positief geladen t.o.v. het hydrofobe deel. Voor reinigingsmiddelen zijn de stoffen uit deze groep minder belangrijk en worden over het algemeen toegepast als grondstof voor desinfectiemiddelen (Quats) en voor wasverzachters in de textielreiniging.

Nonionogene stoffen  zijn wel uiterst belangrijk in reinigingsmiddelen, vooral in combinatie met Anionogene stoffen.  Nonionogene stoffen hebben geen ladingsverdeling.

Amfotere stoffen  kunnen, afhankelijk van omstandigheden (zoals de zuurgraad van de oplossing) zich gedragen als anionics of cationics.  Vanwege de grote huidvriendelijkheid van een aantal van deze stoffen worden ze veel gebruikt in bijv. babyshampoos e.d. Sommige types hebben een desinfecterende werking. In de laatste decennia is het gebruik van reinigingsmiddelen in de geïndustrialiseerde landen sterk gestegen, hetgeen heeft geleid tot een forse belasting van oppervlaktewater en rioolwaterzuivering. Dit is een direct gevolg van slecht biologisch afbreekbare grondstoffen.  De afbreekbaarheid van de huidige oppervlakteactieve stoffen is een stuk beter maar betekent niet altijd dat de visgiftigheid ook lager is, en dat er bijvoorbeeld geen schadelijke reststoffen worden gevormd bij het afbraakproces. De wettelijke Europese norm waaraan een biologisch afbreekbaar reinigingsmiddel moet voldoen is dat 80 % in 28 dagen biologisch afgebroken moet zijn. Deze norm zal in de nabije toekomst worden gewijzigd in 90 % in 28 dagen.

Als vergelijk de biologische afbraak Aquaquick 2000 producten:

 • Waterzuiveringsinstallaties 100 %       < 60 minuten
 • Milieu & oppervlaktewater 96-100 %  < 21 dagen

Sommige oppervlakteactieve stoffen zoals Nonylfenolethoxylaten en Alkylfenolethoxylaten hebben een oestrogene werking (geslachtsverandering) op vissen en schelpdieren en worden steeds meer vervangen door alternatieven, bijv. Alcoholethoxylaten die deze nadelige werking niet hebben.

Enkele begrippen: Hydrofiel  :  waterlievend

Hydrofoob  :  watervrezend

Hydroscopisch  :  water aantrekkend

Hydrotroop  :  stof ter verbetering van moeilijk in water oplosbare stoffen

AQUAQUICK producten zijn ontwikkeld door specifiek te letten op biologische- en fysische processen en bioaccumulatie (ophoping van lichaamsvreemde stoffen in een organisme) in de natuur.

AQUAQUICK 2000 IS zeer geschikt als vervangers van milieubelastende en gebruiks onvriendelijke reinigers

De overheid verlangt van de industrie en het bedrijfsleven in toenemende mate toepassingen van milieuvriendelijke productiesystemen en reinigingsmethoden. Er worden allerlei regels en controlesystemen bedacht om het milieu- en ecosysteem te ontlasten, en mens en dier te beschermen tegen schadelijk restproducten van de industriële sector. Het gevolg van onze steeds groeiende behoefte aan luxe artikelen is in deze tijd een serieuze bedreiging voor onze leefomgeving en dus onze gezondheid geworden. Het is derhalve in ons eigen belang noodzakelijk om middels schone en verantwoorde productie- processen materialen te vervaardigen die geschikt zijn voor hergebruik, of in ieder geval minder milieubelastend zijn.

De laatste 20 jaar wordt de markt overspoeld met de zogenaamde groene reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten.  In de meeste gevallen zou de term “minder milieubelastend” beter op z’n plaats zijn en is het mooie groene etiketje enigszins misleidend. Het professionele schoonmaken en reinigen is vooral de afgelopen 50 jaar sterk ontwikkeld. Het is een tamelijk recente doch zeer grote bedrijfstak: in Nederland wordt er jaarlijks meer dan  2,5 miljard Euro aan uitgeven.

AQUAQUICK producten kunnen in deze sector een interessante bijdrage leveren. AQUAQUICK producten zijn zeer geschikt als vervangers van milieubelastende en gebruiks-

onvriendelijke reinigers zoals: Organische oplosmiddelen:

Petroleumdestilaten, Thinners, Wasbenzine, Tolueen, Xyleen, Spiritus, Aceton, Alcoholen, Glycolethers, Ethylacetaat etc. Gechlooreerde KWS: Tri- en  Perchloorethyleen, Trichloorethaan, Tetra etc. Sterk Alkalische reinigers: Natronloog (Caustic Soda), Natriumhydroxide, Natriummetasilicaat etc.

Biologische afbraak koolwaterstoffen

Micro-organismen zijn de kleinste eencellige levensvormen ook wel “Microben” genoemd. Hieronder vallen de plantaardige soorten zoals bacteriën, schimmels, gisten en wieren, maar ook de laagste vorm van dierlijk leven, de zogenaamde protozoën. De meest voorkomende micro-organismen die in staat zijn KWS verbindingen af te breken zijn:

Micrococcus, Pseudomonas, Mycobacterium, Corynebacterium, Nocardia, Flavobacterium Alcaligenes, Arthobacter, Vibrio, Acinetobacter, Brevibacterium, Bacillus Subtilis etc.

Deze bacteriën en micro-organismen zijn in staat om koolwaterstofverbindingen volledig af te breken om te zetten in onschadelijke stoffen zoals CO2 (Kooldioxide) en H2O (Water).  Na de afbraak sterven de micro-organismen vanzelf af als onschadelijke biomassa als geen voeding in de vorm van vervuiling meer voorhanden is. Verzadigde KWS (Alkanen) en onverzadigde KWS (Alkenen) zijn relatief gemakkelijk afbreekbaar.  KWS met ketenlengten van 6 tot 16 worden het snelst afgebroken in vergelijking met langere ketens. Sterk vertakte ketens en cyclische verbindingen worden wat moeizamer afgebroken en vergen doorgaans wat meer afbraaktijd. (op de volgende bladzijde volgen enkele voorbeelden van structuurformules van koolwaterstoffen) De snelheid van de biodegradatie (in dit geval oxidatie) wordt bepaald door de condities ter plaatse zoals bereikbaarheid van zuurstof, zuurgraad (Ph 6-6,5 is ideaal), beschikbare vochtigheid (> 18 %) temperatuur (5-37° C.)  Tevens zijn voedingsstoffen en mineralen zoals Stikstof, Fosfor, Magnesium etc. van belang bij de omzetting en afbraak.

AQUAQUICK 2000 bevat een aantal unieke voedingsstoffen waaronder plantenextracten die bacteriën en micro-organismen explosief laten groeien.   De gevormde micro-emulsiedeeltjes hebben een afmeting van ± 3 micron.  De bacteriën hebben een afmeting van 3-10 micron en kunnen de geloosde dispersie dus “hapklare brokken” consumeren, technisch gezegd: oxideren en omzetten. AQUAQUICK heeft een chemische structuurformule die enigszins lijkt op een koolwaterstof, de bacterie begint dus te eten aan de Aquaquick moleculen (soort lekkernij) en beginnen vervolgens aan de gekoppelde KWS vervuiling die qua structuur vergelijkbaar is. Dit systeem wordt ook wel “Diauxie” genoemd.

 

Brandweer reinigt Wegdek in Den Ham met AQUAQUICK 2000

Den Ham – De brandweer is vanmorgen opgeroepen voor het reinigen van het wegdek aan de Vriezendijk in Den Ham.

Ter plaatse bleek er sprake van een oliespoor. De oorzaak betreft waarschijnlijk een traktor die olie is verloren. De brandweer heeft het wegdek gereinigd met het product AQUAQUICK 2000. De overheid verlangt van de industrie en het bedrijfsleven in toenemende mate toepassingen van milieuvriendelijke productiesystemen en reinigingsmethoden. Er worden allerlei regels en controlesystemen bedacht om het milieu- en ecosysteem te ontlasten en mens en dier te beschermen tegen schadelijk restproducten. Sinds 1998 gebruikt de brandweer het product AQUAQUICK 2000 om voornamelijk wegdekken te reinigen.  AQUAQUICK producten zijn ontwikkeld door specifiek te letten op biologische- en fysische processen en bioaccumulatie (ophoping van lichaamsvreemde stoffen in een organisme) in de natuur.

Nieuwsbron: https://112twente.nl/artikel/SIQ63iNq/brandweer-reinigt-wegdek-in-den-ham-wegens-oliespoor