AQUAQUICK 2000 IS zeer geschikt als vervangers van milieubelastende en gebruiks onvriendelijke reinigers

De overheid verlangt van de industrie en het bedrijfsleven in toenemende mate toepassingen van milieuvriendelijke productiesystemen en reinigingsmethoden. Er worden allerlei regels en controlesystemen bedacht om het milieu- en ecosysteem te ontlasten, en mens en dier te beschermen tegen schadelijk restproducten van de industriële sector. Het gevolg van onze steeds groeiende behoefte aan luxe artikelen is in deze tijd een serieuze bedreiging voor onze leefomgeving en dus onze gezondheid geworden. Het is derhalve in ons eigen belang noodzakelijk om middels schone en verantwoorde productie- processen materialen te vervaardigen die geschikt zijn voor hergebruik, of in ieder geval minder milieubelastend zijn.

De laatste 20 jaar wordt de markt overspoeld met de zogenaamde groene reinigingsmiddelen en onderhoudsproducten.  In de meeste gevallen zou de term “minder milieubelastend” beter op z’n plaats zijn en is het mooie groene etiketje enigszins misleidend. Het professionele schoonmaken en reinigen is vooral de afgelopen 50 jaar sterk ontwikkeld. Het is een tamelijk recente doch zeer grote bedrijfstak: in Nederland wordt er jaarlijks meer dan  2,5 miljard Euro aan uitgeven.

AQUAQUICK producten kunnen in deze sector een interessante bijdrage leveren. AQUAQUICK producten zijn zeer geschikt als vervangers van milieubelastende en gebruiks-

onvriendelijke reinigers zoals: Organische oplosmiddelen:

Petroleumdestilaten, Thinners, Wasbenzine, Tolueen, Xyleen, Spiritus, Aceton, Alcoholen, Glycolethers, Ethylacetaat etc. Gechlooreerde KWS: Tri- en  Perchloorethyleen, Trichloorethaan, Tetra etc. Sterk Alkalische reinigers: Natronloog (Caustic Soda), Natriumhydroxide, Natriummetasilicaat etc.

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.